Hlavní strana

Léčebně – ozdravné pobyty RBP v roce 2016 jsou opět tady !

Letak1

letak 2

 

 

letáček RBP – verze pro tisk

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností pořádá i letos ozdravné pobyty pro děti. Tyto mimořádně pro zdraví dětí prospěšné pobyty se konají v Černé Hoře v krásném letovisku Ulcinj.

Neváhejte a přihlaste se, prožijete tak s námi dva nezapomenutelné týdny plné sportovních a zábavných programů, her na pláži či koupání v moři … a navíc utužíte své zdraví!

Termíny:

I.  turnus     04.7. – 18.7.2016    Obsazeno

II. turnus    18.7. –  01.8.2016    Obsazeno

III.turnus     01.8. – 15.8.2016

IV.turnus    15.8. –  29.8.2016

Pro ozdravné pobyty dětí byla vybrána oblast Černé Hory, hotelový komplex Bellevue, který je umístěn přímo u pobřeží moře. Tato lokalita nabízí ideální klimatické podmínky pro organizování ozdravných pobytů. Čistý vzduch, dokonale průzračné čiré moře s pozvolným vstupem do moře, písečnou pláží vytváří velmi vhodné podmínky pro ozdravné pobyty dětí. 

Léčebné pobyty pro děti, které splňují následující podmínky:

 • pojištěnci Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny a nemají podepsanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně

 • věk 8 – 14 let  (narozené v r. 2001 – 2007)
 • zdravotní indikace:  recidivující katary horních cest dýchacích  s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35, J37, J38, J39), alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30), 
  bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42),
  sinobronchitis (Dg. J32, J40, J42),
  bronchitis asthmatica, dermorespirační syndromy, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45),
  chronické a recidivující ekzémy, atopické ekzémy (Dg. L20,L21, L23, L30),
  psoriaza (Dg. L40) 
 • schopnost respektovat podmínky léčebného pobytu
 • kontraindikace:  všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči“,        epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty nebo náměsíčnost, vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu, závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto pobytu,
  všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby), závažné poruchy chování (v péči psychologické poradny či dětského psychiatra),
  enuresis nocturna,
  diabetes nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování či aplikaci léků,
  polyvalentní potravinové alergie a jiná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebného pobytu,
  poruchy příjmu potravy, malabsorpční syndrom,

  fotosenzibilita,
  specifické kontraindikace u diagnóz L20, L40 – impetigo a mikrobiální ekzémy v akutní formě,
  specifické kontraindikace u diagnózy J45 – tuberkulóza a bronchiektázie.

Podání návrhů do 30.6.2016

 • Jednotlivé návrhy lze uplatnit pouze prostřednictvím lékaře, a to na předepsaném tiskopise RBP.
 • Tiskopis vystavuje praktický lékař pro děti a dorost, v případně, že jej vystaví odborný lékař pediatr, alergolog nebo dermatolog, musí jej potvrdit i praktický lékař dítěte, neboť jen on zná všechna jeho onemocnění.
 • V návrhu musí být popsána stručná anamnéza, objektivní nález, četnost infektů, medikací, očkování a dispenzarizace u odborného lékaře.
 • Návrh může být podán na kterémkoliv kontaktním místě RBP nebo zaslán poštou.
 • V návrhu mohou rodiče označit požadovaný turnus, tento požadavek však nemusí být ze strany RBP dodržen, bude-li kapacita označeného turnusu naplněna.

 

 

Po tomto termínu pracovnice oddělení lázeňské a léčebné péče písemně vyrozumí rodiče o tom, zda jejich dítě bylo na pobyt vybráno, případně zařazeno jako náhradník nebo zda byl návrh zamítnut.

Sdělení o rozhodnutí, včetně podrobných informací rodičům bude doručeno písemně.

 

Konečný výběr provede revizní lékař RBP podle závažnosti  zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti léčení.

 

Informace z přímořského pobytu 

Aktuální informace z pobytu dětí, doplněné o fotografie, budou každodenně zveřejňovány na tomto webu v aktualitách.

 

 • Hotelový komplex Bellevue
 • Nachází se v letovisku Ulcinj, ve městě, které se nachází v nejjižnější části černomořského pobřeží Jaderského moře v rekreační oblasti označované jako Ulcinjská riviéra, v blízkosti albánské hranice, půl hodiny jízdy od městečka Bar. Vedle města se prostírá nejdelší písčitá pláž Jaderského moře dlouhá 13 km. Horký písek bohatý na minerální prvky má zrnka o průměru 0,1 – 5 mm. Vstup do moře je pozvolný. 
 • Pro využití volného času bude k dispozici krytý bazén se sladkou vodou, fitness a společenská místnost, víceúčelové venkovní hřiště na míčové hry, stolní tenis a samozřejmě moře s vodními sporty.
 • Každé dítě je pojištěno základním pojištěním pro pobyt a cesty do zahraničí a na léčebné výlohy v zahraničí.
 • Děti budou ubytovány ve 2 – 3 lůžkových standardních klimatizovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením. Společně s dětmi budou ubytováni i lékař, zdravotní sestra a pedagogický doprovod. Součástí ubytovacího komplexu bude i ordinace lékaře se samostatným pokojem.
 • Stravování je zajištěno formou plné penze 5 x denně, včetně pitného režimu.
 • Doprava dětí bude zajištěna letecky z letiště Ostrava – Mošnov do Podgorice a potrvá asi 1,5 hodiny.  Do ubytovacího místa se bude pokračovat klimatizovaným autobusem, cesta nebude delší než 2 hodiny.
 • Pro děti máme připravenu řadu dalších překvapení.